De Springplank

rooms-katholiek | regulier

224 leerlingen (2018-2019)
220 leerlingen (2017-2018)
219 leerlingen (2016-2017)
199 leerlingen (2015-2016)
192 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
216 leerlingen (2012-2013)
255 leerlingen (2011-2012)
276 leerlingen (2010-2011)
278 leerlingen (2009-2010)
268 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Robert Scottstraat 28-30
1056 AZ Amsterdam
telefoon (020) 616 25 53
email directie@kbsdespringplank.nl
website www.kbsdespringplank.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Springplank is een Brede School met een levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen uit de buurt. De school richt zich op de samenwerking tussen leerling en medewerker en het zo actief mogelijk leren van leerlingen met een nadruk op sport en gezond leven.
groepsindeling Groep 1/2: gemengd. Groep 3 t/m 8: jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT digiborden, tablets
leerlingzorg zorgleerkracht, logopedist,
vreemde talen Engels
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Taalactief, Snappet, Blits, Alles-in-1, thematisch onderwijs, modellen, Met Woorden in de Weer, rekentaal, Zien is Snappen
schakelklas vanaf groep 3
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurplan, tentoonstellingen en voorstellingen, kunst- en cultuuronderwijs
religie en rituelen leskisten levensbeschouwing
burgerschap en sociale veiligheid Jump-In school
overige bijzonderheden schooltuinen, sportactiviteiten, schoolzwemmen, aanwezigheid peuterschool op school

Opvang

nso aanbieder Kindercampus de Springplank

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 20,- (exclusief kamp en schoolreisjes)

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 12/06/2019)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-10-2019