De Springplank

rooms-katholiek | regulier

220 leerlingen (2017-2018)
219 leerlingen (2016-2017)
199 leerlingen (2015-2016)
192 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
216 leerlingen (2012-2013)
255 leerlingen (2011-2012)
276 leerlingen (2010-2011)
278 leerlingen (2009-2010)
268 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Robert Scottstraat 28-30
1056 AZ Amsterdam
telefoon (020) 616 25 53
email directie@kbsdespringplank.nl
website www.kbsdespringplank.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Springplank is een Brede School met een levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen uit de buurt. De school richt zich op de samenwerking tussen leerling en medewerker en het zo actief mogelijk leren van leerlingen met een nadruk op sport en gezond leven.
groepsindeling Groep 1/2: gemengd. Groep 3 t/m 8: jaarklassen.
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT digiborden, tablets
leerlingzorg ouder - en kindadviseur, zorgleerkracht, logopedist, ondersteuningsprofiel.
vreemde talen Engels
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Taalactief, Snappet, Blits, Alles-in-1, thematisch onderwijs, modellen, Met Woorden in de Weer, rekentaal, Zien is Snappen
meer- en hoogbegaafdheid programma Acadin
taalontwikkeling taalklassen
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurplan, tentoonstellingen en voorstellingen, kunst- en cultuuronderwijs
religie en rituelen thema's en leskisten levensbeschouwing
burgerschap en sociale veiligheid Jump-In school
overige bijzonderheden schooltuinen, sportactiviteiten, schoolzwemmen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kindercampus de Springplank
kosten tso per dag (opvang binnen de school)
nso aanbieder stichting Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 20,- (exclusief schoolreis 25 euro en kamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel zeer zwak (per 06/06/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-09-2018