De Amsterdamse Montessori School

algemeen bijzonder | montessori

303 leerlingen (2014-2015)
301 leerlingen (2013-2014)
311 leerlingen (2012-2013)
314 leerlingen (2011-2012)
316 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Willem Witsenstraat 14
1077 AZ Amsterdam
telefoon (020) 305 78 78
email ams@de-ams.nl
website www.de-ams.nl/
bestuur Stichting De Amsterdamse Montessori School

Dependance
Albrecht D├╝rerstraat 36
1077 MA Amsterdam
(020) 470 05 66

Onderwijs

beschrijving De school is een montessori-school. De kinderen werken invidueel, samen of met de hele groep, op hun eigen niveau.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:45 midden- en bovenbouw 09:00 onderbouw
middagpauze 12:15 onderbouw 12:30 midden- en bovenbouw
eindtijd lange dag 14:45 onderbouw 15:00 midden- en bovenbouw
eindtijd korte dag 12:15 onderbouw 12:30 midden- en bovenbouw (woensdag)
leerlingzorg remedial teacher, intern begeleider
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Just Do It!
lesmethoden Nieuwsbegrip, kosmisch onderwijs, Montessori materialen
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht handenarbeid
burgerschap en sociale veiligheid luistermoeder, pestprotocol
overige bijzonderheden schoolmelk op aanvraag, schoolbibliotheek, mediatheek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) tso bureau 65+, leerkracht
kosten tso € 195,00 per jaar (vrijwillige bijdrage)
nso aanbieder BSO UK, Goudkust, Hestia, Compananny, De Blauwe Eekhoorn

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 180,- (voor het eerst kind per jaar bij minimaal inkomen kan oplopen tot 630 euro voor eerste kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018