De Amsterdamse Montessori School

algemeen bijzonder | montessori

287 leerlingen (2018-2019)
300 leerlingen (2017-2018)
299 leerlingen (2016-2017)
300 leerlingen (2015-2016)
303 leerlingen (2014-2015)
301 leerlingen (2013-2014)
311 leerlingen (2012-2013)
314 leerlingen (2011-2012)
316 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Willem Witsenstraat 14
1077 AZ Amsterdam
telefoon (020) 305 78 78
email ams@de-ams.nl
website www.de-ams.nl/
bestuur Stichting De Amsterdamse Montessori School

Dependance
Albrecht D├╝rerstraat 36
1077 MA Amsterdam
(020) 470 05 66

Onderwijs

beschrijving De school wil dat elk kind een bijzondere tijd op school heeft. We proberen zoveel mogelijk een school te zijn zonder drempels, voor kinderen en ouders. Alle kinderen zijn welkom op de school, ongeacht hun achtergrond of geloof. De school is een inspirerende, uitnodigende leeromgeving waar kinderen zich in veilig en welkom kunnen voelen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:45 midden- en bovenbouw 09:00 onderbouw
middagpauze 12:15 onderbouw 12:30 midden- en bovenbouw
eindtijd lange dag 14:45 onderbouw 15:00 midden- en bovenbouw
eindtijd korte dag 12:15 onderbouw 12:30 midden- en bovenbouw (woensdag)
ICT computers, digibord, elke klas tablet,
leerlingzorg remedial teacher, intern begeleider
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Just Do It!
huiswerk groep 8
lesmethoden Taal doen!, Handschrift, CED, WM BO, Da Vinci
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, muzieklessen, dramalessen, cultuurco├Ârdinator
burgerschap en sociale veiligheid luistermoeder, pestprotocol
overige bijzonderheden schoolmelk op aanvraag, schoolbibliotheek, mediatheek, schoolzwemmen, schooltuinen vanaf groep 6, verkeerslessen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) tso bureau 65+, leerkracht
kosten tso € 195,00 per jaar (vrijwillige bijdrage)
nso aanbieder Compananny, Villa Vondel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 (hangt af van inkomen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 30-08-2019