Nelson Mandelaschool

oecumenisch | brede school

138 leerlingen (2016-2017)
138 leerlingen (2015-2016)
121 leerlingen (2014-2015)
95 leerlingen (2013-2014)
176 leerlingen (2012-2013)
189 leerlingen (2011-2012)
181 leerlingen (2010-2011)
207 leerlingen (2009-2010)
187 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Laing’s Nekstraat 44
1092GX Amsterdam
telefoon (020) 694 27 68
email nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl
website www.nelsonmandelaschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Nelson Mandeleschool is Oecumenisch maar staat open voor kinderen van andere relgies. De school biedt aan hoogbegaafde kinderen Amos unIQ aan.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (3 combinatiegroepen)
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze onbekend
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT Snapnet, gebruik van een internetprotocol
leerlingzorg intern begeleider
lesmethoden Piramide, Veilig leren lezen, Estafette, Pennenstreken, Alles telt, Bij de tijd, Leefwereld, Geobas
meer- en hoogbegaafdheid aangesloten bij Amos unIQ
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Rode Loper en Muziekschool Amsterdam

Opvang

nso aanbieder BSO Woest Zuid Mandela

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 225,- (voor Amos unIQ kinderen wordt een bedrag van 380,- euro gevraagd)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018