Sint Antoniusschool

rooms-katholiek | regulier

206 leerlingen (2016-2017)
213 leerlingen (2015-2016)
215 leerlingen (2014-2015)
229 leerlingen (2013-2014)
221 leerlingen (2012-2013)
218 leerlingen (2011-2012)
222 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Lastageweg 50
1011 DB Amsterdam
telefoon (020) 623 89 63
email stantonius.info@askoscholen.nl
website www.sint-antoniusschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Sint Antoniusschool is een rooms katholieke school waar alle kinderen welkom zijn. Het onderwijs is gericht op vijf kernwaarden: plezier, gezamenlijk, nieuwsgierig, verantwoordelijkheid, persoonlijke groei en ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg School biedt hulp met IB-er en kan externe deskundigen inschakelen.
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Just Do It!
lesmethoden Kijk Kies Doe, Kleuteruniversiteit, Taal in Beeld, Veilig Leren Lezen, Lekker Lezen, Spelling in Beeld, Tekstverwerken, De Wereld in getallen, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid coördinator meerbegaafdheid
brede en/of culturele ontwikkeling International Primary Curriculum (IPC) een integraal, thematisch en creatief curriculum voor de creatieve vakken
religie en rituelen viering christelijke feestdagen
overige bijzonderheden schooltuinen, Fancy Fair

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO St. Antonius
nso aanbieder De Antoontjes, Brood & Spelen

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 75,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018