Onze Wereld

levensbeschouwelijk | regulier

143 leerlingen (2018-2019)
139 leerlingen (2017-2018)
164 leerlingen (2016-2017)
172 leerlingen (2015-2016)
182 leerlingen (2014-2015)
197 leerlingen (2013-2014)
199 leerlingen (2012-2013)
186 leerlingen (2011-2012)
201 leerlingen (2009-2010)
179 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortvoort 61E
1104 NA Amsterdam
telefoon (020) 690 73 05
email info@bsonzewereld.nl
website www.bsonzewereld.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving Onze Wereld wil een plek zijn waar elk kind zich op zijn gemak voelt, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De school staat voor modern, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs op basis van een levensbeschouwelijke identiteit.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 16
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg De school heeft de volgende specialisten in huis: gedragsspecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, taalspecialist en logopedist.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove Me
lesmethoden Piramide, Logo 3000, Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal in beeld, Spelling in beeld, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School

Opvang

nso aanbieder Joesboef

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 7 en 8 kamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-05-2019