Oranje-Nassau

oecumenisch | regulier

191 leerlingen (2017-2018)
207 leerlingen (2016-2017)
198 leerlingen (2015-2016)
199 leerlingen (2014-2015)
197 leerlingen (2013-2014)
206 leerlingen (2012-2013)
207 leerlingen (2011-2012)
253 leerlingen (2010-2011)
266 leerlingen (2009-2010)
254 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Ribesstraat 13-15
1032 JR Amsterdam
telefoon (020) 636 00 05
email info@onassau.nl
website www.onassauschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Oranje-Nassau is een 'brede' basisschool. Dit betekent dat er naast het basisonderwijs ook andere voorzieningen in de school gehuisvest zijn. De geloofsovertuiging van de school is oecumenisch. De school verwacht van personeel, ouders en leerlingen dat zij de oecumenische identiteit van de school respecteren.
groepsindeling jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8:45
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken in een zorgbreedteoverleg (ZBO). Externe deskundigen kunnen worden ingeschakeld.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it Easy
religie en rituelen godsdienstles
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden Jump-in

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (exclusief groep 8 kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 18-09-2018