Immanuelschool

protestants-christelijk | regulier

173 leerlingen (2018-2019)
177 leerlingen (2017-2018)
191 leerlingen (2016-2017)
207 leerlingen (2015-2016)
219 leerlingen (2014-2015)
221 leerlingen (2013-2014)
209 leerlingen (2012-2013)
231 leerlingen (2011-2012)
235 leerlingen (2010-2011)
241 leerlingen (2009-2010)
274 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan de Louterstraat 90
1063 KX Amsterdam
telefoon (020) 613 18 83
email info.immanuelschool@amosonderwijs.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Immanuelschool is een protestants-christelijke school. De identiteit uit zich in het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, zingen van bijbehorende liedjes en de viering van christelijke feestdagen. De school is ook een buurtschool die te maken heeft met de directe leefomgeving van de kinderen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg gedragsspecialist, orthopedagoog, remedial teacher, taalspecialist
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Real English
lesmethoden Ko Totaal, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip, Estafette, Taalactief, Met woorden in de weer, Pluspunt, Pennenstreken, Leefwereld, Wijzer door de natuur, Wijzer door de tijd,
brede en/of culturele ontwikkeling Zingzo, Tekenvaardig
religie en rituelen viering christelijke feestdagen, Trefwoord als methode voor godsdienstlessen
overige bijzonderheden Jump-in, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder De Kleine Zeester, De Blije bij

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 30,- (tweede kind 20 euro, derde kind 15 euro, vierde kind 10 euro, exclusief groep 8 kamp 110 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019