Wereldschool Amsterdam

oecumenisch | thematisch werken

65 leerlingen (2016-2017)
40 leerlingen (2015-2016)
91 leerlingen (2014-2015)
95 leerlingen (2013-2014)

Contact

adres Revaeiland 1A
1014ZG Amsterdam
telefoon (020) 686 99 07
email info@wereldschoolamsterdam.nl
website www.wereldschoolamsterdam.nl/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Wereldschool Amsterdam is een oecumenische basisschool. Ondanks de Christelijke achtergrond van deze school zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst of religieuze overtuiging.
groepsindeling combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
groepsgrootte onbekend
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT gebruik methode Snappet
leerlingzorg Anti-pestcoördinator, Intern Begeleider, Ouder-kind adviseur, schooltandarts
vreemde talen Engels vanaf groep 1, gerbuik methode 'Our discovery Island'
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Blitz, Alles Telt, Pennenstreken, Lees Aardig, Taal op maat
schakelklas nieuwkomersgroep
brede en/of culturele ontwikkeling iedere leerling in groep 6 krijgt een eigen schooltuintje
religie en rituelen les in levensbeschouwing
burgerschap en sociale veiligheid is een Vreedzame school, methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming

Opvang

nso aanbieder Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 58,- (Daarnaast vraagt de school een vrijwillige bijdrage van €2,- per kind per week voor tussenschoolse sport- en spelactiviteiten in de pauzes.)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018