De Knotwilg

levensbeschouwelijk | regulier

234 leerlingen (2018-2019)
240 leerlingen (2017-2018)
264 leerlingen (2016-2017)
288 leerlingen (2015-2016)
303 leerlingen (2014-2015)
318 leerlingen (2013-2014)
339 leerlingen (2012-2013)
372 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Vreeswijkpad 5
1106 DV Amsterdam
telefoon (020) 697 35 10
email directie@knotwilg.nl
website www.knotwilg.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Dependance
Vreeswijkpad 9
1106DV Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De Knotwilg is een levensbeschouwelijke school waar alle kinderen welkom zijn. De missie binnen het onderwijs is gericht op samen leren, samen spelen en samen werken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Tijdens de lessen wordt er vanuit de 'drie aanpak' lesgegeven. Er worden soms verlengde instructies gegeven, sommige kinderen krijgen ander werk, meer werk of juist minder werk. De school heeft de volgende specialisten in huis: gedragsspecialist, rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist en een fysiotherapeut.
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Groove Me
lesmethoden Piramide, Beginnende Gecijferdheid, Met woorden in de weer, Logo 3000, Taal Actief, Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Wereld in getallen, De Blauwe planeet, Eigentijds
schakelklas nieuwkomersgroepen
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 5 schoolzwemmen
religie en rituelen levensbeschouwing methode Kleur
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden leerlingenraad, technieklokaal

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 8 kamp 80 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 02-07-2019