Ichthus

oecumenisch | regulier

389 leerlingen (2017-2018)
356 leerlingen (2016-2017)
319 leerlingen (2015-2016)
292 leerlingen (2014-2015)
252 leerlingen (2013-2014)
251 leerlingen (2012-2013)
252 leerlingen (2011-2012)
268 leerlingen (2010-2011)
289 leerlingen (2009-2010)

Contact

adres Louis Davidsstraat 101
1068 SJ Amsterdam
telefoon (020) 619 12 43
email ichthusschool@amosonderwijs.nl
website www.deichthusschool.nl/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Ichtusschool is een oecumenische school die vanuit de Christelijke achtergrond Christelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis viert op school. De school wil iedere leerling ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zijn of haar kennis, vaardigheden en talenten en de leerlingen laten uitgroeien tot verantwoordelijke burgers die volop deelnemen aan de samenleving.
groepsindeling leerstofjaarklassen en groepsdoorbrekende niveaugroepen
groepsgrootte 25-30
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg Door middel van observaties en analyse van de leeropbrengsten wordt er in de gaten gehouden of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Er kan extra uitdaging of extra herhaling van stof aangeboden worden. De school hanteert een dyslexieprotocol waarmee lees- en spellingsproblemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.
De school gaat zich richten op 'meerkunners': leerlingen die een gemiddeld niveau kunnen behalen maar dit door omstandigheden nog niet voldoende kunnen laten zien. De leerpotentie van deze leerlingen wordt ondersteund om deze te verbeteren.
vreemde talen Engels vanaf groep 1
lesmethoden Pluspunt, Met Sprongen Vooruit, Taal Actief, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Wereld zaken, Tijdzaken, Natuur zaken, Begrijpend lezen voorbij de methode
meer- en hoogbegaafdheid het Lab
religie en rituelen viering christelijke feestdagen
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2018