Ichthus

oecumenisch | regulier

431 leerlingen (2018-2019)
389 leerlingen (2017-2018)
356 leerlingen (2016-2017)
319 leerlingen (2015-2016)
292 leerlingen (2014-2015)
252 leerlingen (2013-2014)
251 leerlingen (2012-2013)
252 leerlingen (2011-2012)
268 leerlingen (2010-2011)
289 leerlingen (2009-2010)

Contact

adres Louis Davidsstraat 101
1068 SJ Amsterdam
telefoon (020) 619 12 43
email info.ichthusschool@amosonderwijs.nl
website www.deichthusschool.nl/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Ichtusschool is een oecumenische school die vanuit de Christelijke achtergrond Christelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis viert op school. De school wil iedere leerling ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van zijn of haar kennis, vaardigheden en talenten.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
leerlingzorg gedragsspecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, fysiotherapeut, logopedist
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Sil
lesmethoden Pluspunt, Met Sprongen Vooruit, Taal Actief, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Wereld zaken, Tijdzaken, Natuur zaken, Begrijpend lezen voorbij de methode
meer- en hoogbegaafdheid het
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht vanaf groep 3
religie en rituelen viering christelijke feestdagen
burgerschap en sociale veiligheid methode ZIEN en KIJK
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) samenwerking Brood en Spelen
kosten tso (geen kosten aan verbonden)
nso aanbieder Prokino

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 60,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2019