Dr. Rijk Kramer

oecumenisch | regulier

480 leerlingen (2018-2019)
476 leerlingen (2017-2018)
483 leerlingen (2016-2017)
491 leerlingen (2015-2016)
502 leerlingen (2014-2015)
480 leerlingen (2013-2014)
449 leerlingen (2012-2013)
411 leerlingen (2011-2012)
378 leerlingen (2010-2011)
322 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nassaukade 124
1052 EC Amsterdam
telefoon (020) 682 08 37
email info@rijkkramer.nl
website www.rijkkramer.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Van Oldenbarneveldtstraat 42
1052 KC Amsterdam
(020) 682 16 01

Onderwijs

beschrijving De Dr. Rijk Kramerschool is een oecumenische school waar moderne opvattingen over het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk in praktijk wordt gebracht. Ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid staan in het onderwijs centraal. Er wordt onderwijs gegeven gericht op het ontwikkelingsgericht werken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype continu
begintijd 8:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digitale schoolborden vanaf groep 3, diverse educatieve software, gebruik computers in alle groepen
leerlingzorg dyslexiebeleid
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it easy
lesmethoden Staal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Take it easy, Alles telt, Rekentijgers, Leefwereld, Argus Clou, Geobas, Tussen school en thuis, Klaar over, Pennenstreken,
meer- en hoogbegaafdheid Plusgroep
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek, theatermiddagen, keuze-uur
religie en rituelen viering Loofhuttenfeest
burgerschap en sociale veiligheid elke week klassenvergadering
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 0,90 per dag (ouders die ongeveer zeven keer per jaar meedraaien, ouders die niet meedraaien €1,30 per dag)
nso aanbieder Pomydo, UK-Bilderdijkpark, De Bengel, Kidtopia

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 75,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-08-2019