Dr. Rijk Kramer

oecumenisch | regulier

483 leerlingen (2016-2017)
491 leerlingen (2015-2016)
502 leerlingen (2014-2015)
480 leerlingen (2013-2014)
449 leerlingen (2012-2013)
411 leerlingen (2011-2012)
378 leerlingen (2010-2011)
322 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nassaukade 124
1052 EC Amsterdam
telefoon (020) 682 08 37
website www.rijkkramer.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Dr. Rijk Kramerschool is een oecumenische school die openstaat voor alle geloven. Ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid staan in het onderwijs centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype continu
begintijd 8:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digitale schoolborden vanaf groep 3, diverse educatieve software
leerlingzorg dyslexiebeleid (methode Bouw), orthotheek
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it easy
lesmethoden Schatkist, Hemel en aarde, Staal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Alles telt, Plus- en Maatschrift, Maatwerk, Rekentijgers, Leefwereld, Argus Clou, Geobas, Pennenstreken, Tekenvaardig
meer- en hoogbegaafdheid door leerlingen zelfgekozen verrijkingsstof (cultuur, informatica, wetenschap etc.)
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziek, theatermiddagen
religie en rituelen bijzondere activiteit vanuit een niet christelijke achtergrond
burgerschap en sociale veiligheid elke week klassenvergadering, pesprotocol
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 0,90 per dag (ouders die ongeveer zeven keer per jaar meedraaien, ouders die dat niet doen €1,30)
nso aanbieder Pomydo, UK-Bilderdijkpark, De Bengel, Kidtopia

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 75,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018