De Vlinderboom

oecumenisch | regulier

155 leerlingen (2018-2019)
164 leerlingen (2017-2018)
147 leerlingen (2016-2017)
152 leerlingen (2015-2016)
151 leerlingen (2014-2015)
131 leerlingen (2013-2014)
103 leerlingen (2012-2013)
108 leerlingen (2011-2012)
106 leerlingen (2010-2011)
120 leerlingen (2009-2010)
136 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nicolaas Beetsstraat 40
1053 RM Amsterdam
telefoon (020) 612 76 13
email vlinderboom@amosonderwijs.nl
website www.basisschooldevlinderboom.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Vlinderboom is een oecumenische basisschool. Het onderwijs op de Vlinderboom past elementen toe van de principes van Natuurlijk Leren en werkt aan de hand van thema's. Door onderzoek, spel en samenwerken leren leerlingen hun opgedane kennis toe te passen in echte situaties en interactie met anderen.
groepsindeling op basis van leerstofjaarklassen en combinatiegroepen
groepsgrootte 25
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers in de klas, Snappet
leerlingzorg gedragsspecialist, specialist hoogbegaafdheid, dyslexie protocol
vreemde talen Engels vanaf groep 1
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Kleuterplein, Alles Telt, Blink Wereld, Taalverhaal, Schrijfdans, Pennenstreken,
meer- en hoogbegaafdheid AMOS unIQ, vanaf groep 4 Spaans, Chinees en schaaklessen.
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling project met Muziekcentrum Aslan,
religie en rituelen aandacht voor verschillende geestelijke stromingen met de methode Kleur
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, Taakspel
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Tante Katuin, BSO Nella Della

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 65,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 19-08-2019