De Vlinderboom

oecumenisch | regulier

164 leerlingen (2017-2018)
147 leerlingen (2016-2017)
152 leerlingen (2015-2016)
151 leerlingen (2014-2015)
131 leerlingen (2013-2014)
103 leerlingen (2012-2013)
108 leerlingen (2011-2012)
106 leerlingen (2010-2011)
120 leerlingen (2009-2010)
136 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nicolaas Beetsstraat 40
1053 RM Amsterdam
telefoon (020) 612 76 13
email vlinderboom@amosonderwijs.nl
website www.basisschooldevlinderboom.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Vlinderboom is een oecumenische school en verwacht van ouders de oecumenische identiteit van de school te respecteren. Het onderwijs op de Vlinderboom past elementen toe van de principes van Natuurlijk Leren en werkt aan de hand van thema's.
groepsindeling combinatiegroepen 1 en 2, 3 en 4 , 5 en 6, 7 en 8
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers in de klas, Snappet
leerlingzorg De school werkt met 5 niveaus van individuele zorg van de leerling waarbij extra ondersteuning geboden kan worden. De school hanteert een dyslexie protocol om dyslexie in een vroeg stadium te kunnen signaleren.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove-Me
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Kleuterplein, Alles Telt, Blink Wereld, Taalverhaal, Schrijfdans, Pennenstreken,
meer- en hoogbegaafdheid aangesloten bij Amos Uniq, plusaanbod
religie en rituelen aandacht voor verschillende geestelijke stromingen met de methode Kleur
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, Taakspel
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Small Steps, Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 65,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 14-08-2018