Timotheusschool

oecumenisch | regulier

504 leerlingen (2018-2019)
500 leerlingen (2017-2018)
498 leerlingen (2016-2017)
469 leerlingen (2015-2016)
485 leerlingen (2014-2015)
480 leerlingen (2013-2014)
465 leerlingen (2012-2013)
436 leerlingen (2011-2012)
382 leerlingen (2010-2011)
399 leerlingen (2009-2010)
395 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Sam van Houtenstraat 2
1067 JM Amsterdam
telefoon (020) 613 26 99
email timotheusschool@amosonderwijs.nl
website www.timotheusschool.com
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Timotheusschool omschrijft zich als een kleurrijke basisschool met kinderen uit verschillende gezinnen en culturen. De oecumenische identiteit van de school uit zich in het ontmoeten, welkom heten en respecteren van elkaar. De leerlingen uitdagen en zelfstandig en ondernemend laten leren zijn belangrijke onderdelen binnen het onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computers in de klas
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, klassenassistent, orthopedagoog, rekenspecialist, remedial teacher, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 7
lesmethoden Reken Zeker, Piramide, Taalleesland, Veilig Leren Lezen, Estafette, De Blauwe Planeet, Wijzer door de Tijd, Leefwereld, Wegwijzer
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, vakleerkracht drama
overige bijzonderheden Jumpin

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso (geen kosten aan verbonden)
nso aanbieder Nessie Kidz, Impuls, Moedersschoot

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 18,- (exclusief schoolreis 28 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-10-2019