Pro Rege

oecumenisch | regulier

540 leerlingen (2018-2019)
551 leerlingen (2017-2018)
575 leerlingen (2016-2017)
562 leerlingen (2015-2016)
529 leerlingen (2014-2015)
500 leerlingen (2013-2014)
479 leerlingen (2012-2013)
441 leerlingen (2011-2012)
416 leerlingen (2010-2011)
398 leerlingen (2009-2010)
379 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hemsterhuisstraat 87
1065 JX Amsterdam
telefoon (020) 615 27 36
email info.proregeschool@amosonderwijs.nl
website www.proregeschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Louis Couperusstraat 131
1064 CE Amsterdam

Onderwijs

beschrijving Pro Rege is een oecumenische school waar iedereen welkom is en een open houding centraal staat. Binnen het onderwijs werkt de school met instructies én ruimte om zelf te ontdekken waarbij ze werken met 21e eeuwse vaardigheden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computerlokaal
leerlingzorg dyslexiespecialist, orthopedagoog, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, speltherapeut


vreemde talen Engels vanaf groep 7
lesmethoden Da Vinci
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen groep 6 en 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Brood en Spelen
nso aanbieder Small Steps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 70,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 24-10-2019