De Regenboog

rooms-katholiek | montessori

225 leerlingen (2016-2017)
231 leerlingen (2015-2016)
242 leerlingen (2014-2015)
246 leerlingen (2013-2014)
221 leerlingen (2012-2013)
223 leerlingen (2011-2012)
237 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Woudrichemstraat 5
1107 NE Amsterdam
telefoon (020) 697 21 76
email regenboog.directie@askoscholen.nl
website www.regenboogamsterdam.net
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Regenboog is een katholieke montessori school. De school wil leerlingen verbinden met kennis, cultuur en elkaar. Het onderwijsaanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op het kind.
groepsindeling heterogeen opgedeeld in tweejarig onderbouw en driejarig midden- en bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8.30
middagpauze 12.00 tot 13.00
eindtijd lange dag 15.00
leerlingzorg zorgverbreding met handelingsplannen
lesmethoden Pluspunt, Nieuwsbegrip
taalontwikkeling verteltas, extra taalondersteuning en een cursus voorlezen voor ouders
brede en/of culturele ontwikkeling dans, drama en muziek
burgerschap en sociale veiligheid Goed gedaan

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Overblijf Gein
nso aanbieder UK, Ko en Zo, Kinder Service Hotel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 65,- (exclusief schoolkamp groep 8 65 euro (informatie niet te vinden in de schoolgids, van scholenopdekaart))

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018