De Regenboog

rooms-katholiek | montessori

223 leerlingen (2018-2019)
223 leerlingen (2017-2018)
225 leerlingen (2016-2017)
231 leerlingen (2015-2016)
242 leerlingen (2014-2015)
246 leerlingen (2013-2014)
221 leerlingen (2012-2013)
223 leerlingen (2011-2012)
237 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Woudrichemstraat 5
1107 NE Amsterdam
telefoon (020) 697 21 76
email regenboog.directie@askoscholen.nl
website www.regenboogamsterdam.net
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Regenboog is een katholieke montessori school. De school wil leerlingen verbinden met kennis, cultuur en elkaar. Het onderwijsaanbod wordt zo goed mogelijk afgestemd op het kind.
groepsindeling heterogeen opgedeeld in tweejarig onderbouw en driejarig midden- en bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 8:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT chromebooks en iPads in de klas
leerlingzorg Vanuit het Zorg Breedte Overleg kan bepaald worden of er extra ondersteuning nodig is en indien nodig kan er een handelingsplan opgesteld worden. De school streeft er naar om in iedere groep ongeveer 1 tot 3 leerlingen met complexe onderwijsbehoefte op te nemen.
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Pluspunt, Nieuwsbegrip, Da Vinci
taalontwikkeling verteltas, extra taalondersteuning en een cursus voorlezen voor ouders
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling dans, drama en muziek
burgerschap en sociale veiligheid Goed gedaan

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Overblijf Gein
nso aanbieder UK, Ko en Zo, Kinder Service Hotel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 65,- (exclusief groep 8 kamp 65 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 23-07-2019