Johannesschool

oecumenisch | regulier

184 leerlingen (2018-2019)
182 leerlingen (2017-2018)
192 leerlingen (2016-2017)
188 leerlingen (2015-2016)
188 leerlingen (2014-2015)
212 leerlingen (2013-2014)
218 leerlingen (2012-2013)
236 leerlingen (2011-2012)
241 leerlingen (2010-2011)
232 leerlingen (2009-2010)
222 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Evertsweertplantsoen 3B
1069 RK Amsterdam
telefoon (020) 619 04 66
email johannesschool@amosonderwijs.nl
website www.johannesschool.com
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Johannesschool is een oecumenische school die aandacht geeft aan levensbeschouwelijk onderwijs. Het onderwijs richt zich op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling om de leerlingen voor te bereiden op de samenleving.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:00
ICT laptops in de klas
leerlingzorg De Johannesschool werkt op structurele basis met specialisten zoals een orthopedagoog, en een motorisch remedial teacher.
vreemde talen Engels vanaf groep 1
lesmethoden Staal, Lijn 3, Estafette, Pluspunt, Wijzer door natuur en techniek, Hier en Daar, Bij de Tijd
meer- en hoogbegaafdheid Einsteingroep en specialist hoogbegaafdheid
brede en/of culturele ontwikkeling Dramales in kader van het project 'De speelvloer'
religie en rituelen Trefwoord als methode voor godsdienstlessen

Opvang

nso aanbieder Impuls, Zonnehoekje, Ons Dorpje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 30,- (exclusief schoolreisje 30 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-11-2018