Dr. O. Noordmans

oecumenisch | regulier

125 leerlingen (2018-2019)
262 leerlingen (2017-2018)
265 leerlingen (2016-2017)
276 leerlingen (2015-2016)
268 leerlingen (2014-2015)
257 leerlingen (2013-2014)
199 leerlingen (2012-2013)
194 leerlingen (2011-2012)
184 leerlingen (2010-2011)
185 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Couperusstraat 131
1064 CE Amsterdam
telefoon (020) 613 35 45
email info.noordmans@amosonderwijs.nl
website www.noordmansschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Noordmansschool is een oecumenische school die openstaat voor iedereen, ongeacht opvattingen, godsdienst, huidskleur, cultuur en geaardheid.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT programmeren met Beebot vanaf groep 1
leerlingzorg Bij specifieke behoefte of speciale zorg wordt er overlegd met de IB-er. Er kan dan een speciaal programma opgesteld worden voor de leerling en extra begeleiding ingezet worden.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Piramide, Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming
burgerschap en sociale veiligheid Taakpel, SPRINT, Vreedzame school
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Blije Bij

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 10-10-2019