Dr. O. Noordmans

oecumenisch | regulier

262 leerlingen (2017-2018)
265 leerlingen (2016-2017)
276 leerlingen (2015-2016)
268 leerlingen (2014-2015)
257 leerlingen (2013-2014)
199 leerlingen (2012-2013)
194 leerlingen (2011-2012)
184 leerlingen (2010-2011)
185 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Couperusstraat 131
1064 CE Amsterdam
telefoon (020) 613 35 45
email info.noordmans@amosonderwijs.nl
website www.noordmansschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Noordmansschool is een oecumenische school die openstaat voor iedereen. De school profileert zich op het gebied van Kunst, ICT en Cultuur (KIC).
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT programmeren met Beebot vanaf groep 1
leerlingzorg Bij specifieke behoefte of speciale zorg wordt er overlegd met de IB-er. Er kan dan een speciaal programma opgesteld worden voor de leerling en extra begeleiding ingezet worden.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Piramide, Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip
taalontwikkeling taallessen voor ouders
burgerschap en sociale veiligheid Taakpel, SPRINT, Vreedzame school
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Blije Bij

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 05-03-2019