Capelleschool

oecumenisch | regulier

224 leerlingen (2016-2017)
259 leerlingen (2015-2016)
295 leerlingen (2014-2015)
300 leerlingen (2013-2014)
279 leerlingen (2012-2013)
284 leerlingen (2011-2012)
283 leerlingen (2010-2011)
284 leerlingen (2009-2010)
249 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Rode Kruisstraat 10
1025 KN Amsterdam
telefoon (020) 636 77 23
email Sylvia.Rietveld@amosonderwijs.nl
website www.decapelle.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Capelleschool is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. In het onderwijs krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in alle rust aan hun ontwikkeling te werken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT mediacoach, minimaal twee computers per klas, laptops, digitale borden
leerlingzorg logopedist, ouder- en kindadviseur
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Pennenstreken, Taal Actief, Met woorden in de weer, Onderbouwd, Wereld in Getallen, Wijzneus
meer- en hoogbegaafdheid school is aangesloten bij AMOS unIQ
taalontwikkeling taalgroep
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking stg. Wijsneus, vakken drama, beeldende vorming, letteren, cultuur erfgoed en dans, samenwerking muziekschool (Zing Zo), bezoek museum, theater
religie en rituelen leskisten
burgerschap en sociale veiligheid mediaprotocol, pestprotocol, kanjertraining, vakken identiteit en geschiedenis

Opvang

nso aanbieder Tinteltuin

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (voor eerste kind, 45 euro voor tweede kind, 35 euro voor derde kind exclusief 85 euro kamp groep 8 )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 03-07-2019