De Botteloef

rooms-katholiek | regulier

167 leerlingen (2018-2019)
184 leerlingen (2017-2018)
197 leerlingen (2016-2017)
221 leerlingen (2015-2016)
253 leerlingen (2014-2015)
279 leerlingen (2013-2014)
293 leerlingen (2012-2013)
300 leerlingen (2011-2012)
304 leerlingen (2010-2011)
313 leerlingen (2009-2010)
297 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Overslag 1
1034 RR Amsterdam
telefoon (020) 631 71 84
email botteloef.directie@askoscholen.nl
website www.botteloef.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Botteloef is een reguliere school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. Op De Botteloef stimuleren zij de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen door middel van het International Primary Curriculum.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computers en Ipads aanwezig
leerlingzorg psycholoog, schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove.me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Zien!, KIJK!, Ik en Ko, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Estafette, Taal in Beeld, Lezen in Beeld, Wizwijs, Blink Wereld
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoördinator, dansen, toneelspelen, zingen, schilderen
religie en rituelen jaarlijks staat één grote wereldgodsdienst centraal
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame school
overige bijzonderheden leerlingenraad, schooltuinen(groep 6/7), schoolzwemmen (groep 5)

Opvang

nso aanbieder BSO De Boei, KSH

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 15,- (exclusie schoolreis groep 1 t/m 7 (30 euro) en groep 8 schoolkamp 110 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 08-11-2019