De Boomgaard

rooms-katholiek | regulier

355 leerlingen (2018-2019)
321 leerlingen (2017-2018)
274 leerlingen (2016-2017)
237 leerlingen (2015-2016)
217 leerlingen (2014-2015)
183 leerlingen (2013-2014)
161 leerlingen (2012-2013)
184 leerlingen (2011-2012)
185 leerlingen (2010-2011)
179 leerlingen (2009-2010)
170 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Gibraltarstraat 61
1055 NK Amsterdam
telefoon (020) 682 22 70
email boomgaard.info@askoscholen.nl
website www.boomgaardschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Boomgaard is een school die normen en waarden kenmerkt vanuit de christelijk katholieke traditie. De school is toegankelijk voor alle kinderen en gericht op een brede identiteit. De school biedt mogelijkheden voor kinderen om op verschillende manieren kennis te verwerven.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8
groepsgrootte 22-30
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg rekenspecialist, remedial teacher, logopedist, Kentalis, Zien in de klas
vreemde talen Engels vanaf groep 3
lesmethoden International Primary Curriculum, Wizwijs, Kleuteruniversiteit
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Muziekschool Amsterdam, vakleerkracht muziek, gitaarles in groep 7, methode Zing-zo
religie en rituelen viering Kerst, Pasen, Palmpasen, Carnaval, Driekoningen kan plaatsvinden in kerkgebouw
burgerschap en sociale veiligheid Zien!, anti-pest-co├Ârdinator, sociale media, seksuele voorlichting

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) zelf georganiseerd door De Boomgaard
nso aanbieder BSO Parvaneh

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019