De Bron

rooms-katholiek | regulier

267 leerlingen (2016-2017)
243 leerlingen (2015-2016)
240 leerlingen (2014-2015)
220 leerlingen (2013-2014)
185 leerlingen (2012-2013)
194 leerlingen (2011-2012)
183 leerlingen (2010-2011)
197 leerlingen (2009-2010)
201 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van Beuningenstraat 141
1051 XM Amsterdam
telefoon (020) 686 49 13
email bron.info@askoscholen.nl
website www.bronschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Bron is een school op levensbeschouwelijke grondslag, toegankelijk voor alle kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school ertoe bijdragen dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen aan de hand van de waarden: 'Ieder mens is uniek', 'Respect voor de ander' en 'Zorg voor de omgeving, zorg voor de natuur'.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte in 2013-2014 11 groepen; gemiddeld 20 leerlingen per groep
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (wo en vr onderbouw) 12:30 ( wo bovenbouw) (woensdag)
ICT computerlokaal
leerlingzorg remedial teacher, OuderKindAdviseur
vreemde talen Engels
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk, Weekendacademie
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Pennenstreken
schakelklas nieuwkomersgroep
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, pianoles mogelijk, keyboardles (groep 6)
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, veiligheidsbeleid
overige bijzonderheden Jeugd Olympische dagen (groep 7), schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 65,00 per jaar (1 dag per week; 125 euro, 2 dagen; 187,50 euro, 3 dagen; 250 euro, 4 dagen)
nso aanbieder De Waterval, De Natuurfontein, Ikke&zo, Vlinder Regenboog, Kidtopia

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (per kind per jaar incl. schoolreis, groep 8 schoolkamp 75 euro meer)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018