Sint Janschool

rooms-katholiek | regulier

414 leerlingen (2016-2017)
400 leerlingen (2015-2016)
387 leerlingen (2014-2015)
356 leerlingen (2013-2014)
328 leerlingen (2012-2013)
333 leerlingen (2011-2012)
326 leerlingen (2010-2011)
299 leerlingen (2009-2010)
280 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortenaerstraat 30-32
1057 JN Amsterdam
telefoon (020) 618 74 81
email stjan.directie@askoscholen.nl
website www.stjanschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Sint Janschool is een gemengde buurtschool op levensbeschouwelijke grondslag. De school ziet het pedagogisch klimaat en de leeromstandigheden, bestaande uit de kernwaarden 'bewust', 'betrokken' en 'betrouw', als fundament van het leerproces.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg
huiswerk in de groepen 5 en 6 vrijwillig, vanaf groep 7 verplicht
schakelklas aanwezig
brede en/of culturele ontwikkeling diverse kunstprojecten, voorstellingen, samenwerking met jeugdtheaters De Krakeling, Podium Mozaïek, maandelijks Podium St. Jan, eigen galerie
religie en rituelen identiteitsbegeleider
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 3,00 per dag (strippenkaart noodzakelijk, vier keer 7 euro, zestien keer 24 euro, 32 keer 40 euro, 64 keer 77 euro)
nso aanbieder t Trammetje, De Bengel, Chassé, Coco, De Blauwe Duizendpoot, BSO VrijeTijdsCentrum, Kidtopia, Levantjes, Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 40,- (groep 1 t/m 4, 50 euro groep 5 t/m 7, 60 euro groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018