Sint Janschool

rooms-katholiek | regulier

429 leerlingen (2018-2019)
420 leerlingen (2017-2018)
414 leerlingen (2016-2017)
400 leerlingen (2015-2016)
387 leerlingen (2014-2015)
356 leerlingen (2013-2014)
328 leerlingen (2012-2013)
333 leerlingen (2011-2012)
326 leerlingen (2010-2011)
299 leerlingen (2009-2010)
280 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortenaerstraat 32
1057 JN Amsterdam
telefoon (020) 618 74 81
email stjan.directie@askoscholen.nl
website www.stjanschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De visie van de Sint Janschool luidt: ' Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt'. De school ziet het pedagogisch klimaat en de leeromstandigheden, bestaande uit de kernwaarden 'bewust', 'betrokken' en 'betrouw', als fundament van het leerproces.
groepsindeling combinatiegroepen groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
leerlingzorg rekenspecialist, orthopedagoog, taalspecialist,
huiswerk in de groepen 5 en 6 vrijwillig, groep 7 en 8 verplicht
brede en/of culturele ontwikkeling diverse kunstprojecten, voorstellingen, samenwerking kinderkunsttheaters
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 3,00 per dag (strippenkaart noodzakelijk, vier keer 8 euro, zestien keer 26 euro, 32 keer 45 euro, 64 keer 84 euro, heel jaar 205 euro)
nso aanbieder t Trammetje, De Bengel, Chassé, Coco, De Blauwe Duizendpoot, BSO VrijeTijdsCentrum, Kidtopia, Levantjes, Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 40,- (groep 1 t/m 4, 50 euro groep 5 t/m 7, 60 euro groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-07-2019