Elisabeth Paulus

rooms-katholiek | regulier

139 leerlingen (2016-2017)
151 leerlingen (2015-2016)
168 leerlingen (2014-2015)
187 leerlingen (2013-2014)
191 leerlingen (2012-2013)
174 leerlingen (2011-2012)
192 leerlingen (2010-2011)
201 leerlingen (2009-2010)
206 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Zaandijkstraat 3
1013 VM Amsterdam
telefoon (020) 682 92 49
email elisabethpaulus.info@askoscholen.nl
website www.elpaulus.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Elisabeth Paulus is een gemengde school waar kinderen zich thuis voelen en alle ruimte hebben om te leren van en met elkaar. De school leert de kinderen nadenken over het leven en respect op te brengen voor elkaars opvattingen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT In groep 5 t/m 8 werken kinderen met tablets, digitale schoolborden aanwezig
leerlingzorg schoolmaatschappelijk werker, OuderKindAdviseur
vreemde talen Engels vanaf de onderbouw, Take it Easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Piramide, Veilig Leren Lezen, Estafette, Taal Actief, Snappet, Handschrift, Alles Telt, IPC, Met woorden in de weer
schakelklas voor taalontwikkeling
meer- en hoogbegaafdheid methode Pittige Plustorens
taalontwikkeling aparte klas, leerlab
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Aslan, Concertgebouw, de Hermitage en theater Muzenis, kunstschooldag, voorleeswedstrijd
religie en rituelen identiteitsbegeleider, vakleerkracht levensbeschouwing, methode Leefstijl en Kleur
burgerschap en sociale veiligheid filosofielessen, discussiƫren kun je leren, methode Leefstijl, 1001 nacht en tijdschrift Kleur, weerbaarheidslessen, sociale vaardigheidstraining, veiligheidsplan met pestprotocol
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump In programma

Opvang

nso aanbieder NSO De Groeihaven, Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (eerste kind per jaar, 45 euro tweede kind, 40 euro derde kind of meer kinderen)

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 04/04/2019)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-06-2019