Elisabeth Paulus

rooms-katholiek | regulier

114 leerlingen (2018-2019)
138 leerlingen (2017-2018)
139 leerlingen (2016-2017)
151 leerlingen (2015-2016)
168 leerlingen (2014-2015)
187 leerlingen (2013-2014)
191 leerlingen (2012-2013)
174 leerlingen (2011-2012)
192 leerlingen (2010-2011)
201 leerlingen (2009-2010)
206 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Zaandijkstraat 3
1013 VM Amsterdam
telefoon (020) 682 92 49
email elisabethpaulus.info@askoscholen.nl
website www.elpaulus.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Elisabeth Paulus is een gemengde school waar ieder kind welkom is ongeacht zijn of haar achtergrond. De school leert kinderen na te denken over het leven en respect te hebben voor elkaars opvattingen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT tablets, Chrome-Books, digitale schoolborden aanwezig
leerlingzorg gedragsspecialist, klassenassistent
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it Easy
lesmethoden Veilig leren lezen, Estafette, Taal Actief, Pennenstreken, Handschrift, Wereld in getallen, IPC, Leefstijl,1001 Nacht
meer- en hoogbegaafdheid Day a week, Leerlab
taalontwikkeling Leerlab
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking met Muziekcentrum Aslan, Concertgebouw, de Hermitage, theater Cliffortstudie,
religie en rituelen Kunstschooldag, Carnaval
burgerschap en sociale veiligheid filosofielessen, discussiƫren kun je leren, weerbaarheidslessen, sociale vaardigheidstraining,
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump In

Opvang

nso aanbieder NSO De Groeihaven, Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (voor tweede kind 45 euro vanaf derde kind 40 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-07-2019