Sint Lidwina

rooms-katholiek | regulier

549 leerlingen (2018-2019)
542 leerlingen (2017-2018)
560 leerlingen (2016-2017)
561 leerlingen (2015-2016)
517 leerlingen (2014-2015)
515 leerlingen (2013-2014)
475 leerlingen (2012-2013)
451 leerlingen (2011-2012)
444 leerlingen (2010-2011)
439 leerlingen (2009-2010)
424 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Linnaeushof 45
1098 KM Amsterdam
telefoon (020) 665 07 69
email stlidwina.directie@askoscholen.nl
website www.lidwinaschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Simon Stevinstraat 48
1097 CA Amsterdam
(020)-6945543
locatie: de Hoeve 

Onderwijs

beschrijving Sint Lidwina is van oorsprong een Rooms-Katholieke school. De algemene visie op het onderwijs wordt vormgegeven vanuit het thematisch onderwijs. Door uit te gaan van de initiatieven van de leerlingen worden zij rechtstreeks betrokken bij het leerproces
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT ICT lessen vanaf groep 4
leerlingzorg binnen de school zijn verschillende specialisten aanwezig, zoals: intern begeleider, remedial teacher en een specialist hoogbegaafdheid. Er kan een arrangement op maat aangevraagd worden
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Take it easy
lesmethoden Taalactief, Veilig Leren Lezen, Zo leer je lezen en spellen, Nieuwsbegrip, Alles Telt, Handschrift, Leefwereld, Speurtocht, Blauwe Planeet
meer- en hoogbegaafdheid capaciteiten onderzoek, plusklas, filosofielessen, leren omgaan met hoogbegaafdheid,
brede en/of culturele ontwikkeling Stichting Kunsteducatie de Rode Loper, regionale techniekwedstrijd, werkgroep cultuureducatie en twee cultuurcoƶrdinatoren
burgerschap en sociale veiligheid leerlingvolgsysteem ZIEN!, Programma Alternatieve Denkstrategieƫn (PAD), Hart en Ziel
overige bijzonderheden deelname regionaal techniektoernooi, vignet Gezonde school, documentatiecentrum

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Tussenschoolse Opvang Het Middaguurtje
kosten tso € 10,20 per week (voor 1 dag, 20,40 voor 2 dagen, 30,60 voor 3 dagen, 40,80 voor 4 dagen)
nso aanbieder Kinderhonk, BSO De Beukelseberg, Villa Newton, Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (groep 1 t/m 7. In groep 8: 130,- inclusief schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-08-2019