Spring High

algemeen bijzonder

42 leerlingen (2015-2016)

Contact

adres Herman Poortstraat 17
1064 BR Amsterdam
telefoon (020) 589 30 38
email info@springhigh.espritscholen.nl
website www.springhigh.nl/home/
bestuur Esprit Scholen

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs is een combinatie van primair en voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn 10 tot 16 jaar. De school werkt met themaonderwijs.
groepsindeling
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens