De Notenkraker

openbaar | kunstmagneet

560 leerlingen (2018-2019)
542 leerlingen (2017-2018)
511 leerlingen (2016-2017)
496 leerlingen (2015-2016)
477 leerlingen (2014-2015)
450 leerlingen (2013-2014)
432 leerlingen (2012-2013)
401 leerlingen (2011-2012)
397 leerlingen (2010-2011)
351 leerlingen (2009-2010)
325 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Theophile de Bockstraat 100 D
1058 VC Amsterdam
telefoon (020) 617 81 28
email info@bsdenotenkraker.nl
website www.bsdenotenkraker.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Woestduinstraat 16-18
1059 TE Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De Notenkraker is een openbare erkende cultuurprofielschool. Dit houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen in de vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Pennenstreken, Taalverhaal, Nieuwsbegrip XL, Plusplunt, Een Wereld van Verschil, Speurtocht
taalontwikkeling tutorlezen, orthotheek
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten beeldende vorming, muziek, drama (i.s.m. Amsterdams Jeugdtheater) en dans, kunstcoordinator, aandacht voor po√ęzie, deelname LEF project, kunstschooldag, schatkamer
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) DONS
kosten tso (abonnement of losse overblijkaarten beschikbaar tegen betaling)
nso aanbieder DONS, Spring Kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019