De Blauwe Lijn

openbaar | regulier

232 leerlingen (2018-2019)
227 leerlingen (2017-2018)
230 leerlingen (2016-2017)
225 leerlingen (2015-2016)
199 leerlingen (2014-2015)
191 leerlingen (2013-2014)
191 leerlingen (2012-2013)
192 leerlingen (2011-2012)
241 leerlingen (2009-2010)
241 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortvoort 61a
1104 NA Amsterdam
telefoon (020) 690 73 60
email directie@deblauwelijn.nl
website www.deblauwelijn.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Blauwe lijn is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.
groepsindeling jaarklassen
groepsgrootte 15-25 leerlingen
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg extra scholingsmogelijkheden leerkrachten
vreemde talen Engels vanaf groep 4, in 2017-2018 vanaf groep 1-2
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Alles-in-1, Wereld in getallen, Alles-Apart, Sil op School, Veilig leren lezen de Kim versie, Schrift
schakelklas in groepen 3/4 en 5/6
meer- en hoogbegaafdheid DWS (Day a Week School)
burgerschap en sociale veiligheid vak burgerschap en sociale integratie en Kanjertraining
overige bijzonderheden Stichting Leerkracht, leerlingenraad, Jumpin, studiereis naar Cambridge

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (exclusief groep 8 kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel goed (per 26/07/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019