Dr. E. Boekman

openbaar | regulier

400 leerlingen (2017-2018)
394 leerlingen (2016-2017)
384 leerlingen (2015-2016)
354 leerlingen (2014-2015)
356 leerlingen (2013-2014)
358 leerlingen (2012-2013)
333 leerlingen (2011-2012)
322 leerlingen (2010-2011)
315 leerlingen (2009-2010)
311 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Korte Lepelstraat 81
1018 ZA Amsterdam
telefoon (020) 622 97 85
email info@boekmanschool.nl
website www.boekmanschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Boekmanschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De school staat voor buitengewoon onderwijs waarbij er aandacht is voor cultureel onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 09:00
middagpauze 12:15- 13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 13:00 (woensdag)
ICT gebruik van Chroombooks
leerlingzorg Inzet van onderwijsassistenten en klassenassistenten voor extra ondersteuning.
vreemde talen Engels voor groep 7 t/m 8, junior
lesmethoden Raai, de kraai, Taaltijd spelling, De leessleutel, Taal in beeld, Spelling in beeld, Pluspunt, De Schrijfsleutel, Speurtocht, De Blauwe Planeet, Wijzer door de Natuur en techniek, Tekenen moet je doen, Drama moet je doen, Eigenwijs, Veilig Verkeer
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep, deelname Day a Week School, specialist hoogbegaafdheid
taalontwikkeling school geeft taaldrukonderwijs
brede en/of culturele ontwikkeling vieringen m.b.t. muziek, toneel, dans
burgerschap en sociale veiligheid kanjertraining en kanjerprincipes
overige bijzonderheden anti-pestprogramma,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en vrijwilligers
kosten tso € 312,00 per jaar (apart tarief van 2,50 euro per dag )
nso aanbieder Brood en Spelen - Camelot, De Kleine Wereld, Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (exclusief schoolreis 25 tot 35 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 18-05-2018