De Kleine Reus

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

418 leerlingen (2017-2018)
443 leerlingen (2016-2017)
439 leerlingen (2015-2016)
451 leerlingen (2014-2015)
417 leerlingen (2013-2014)
416 leerlingen (2012-2013)
415 leerlingen (2011-2012)
391 leerlingen (2010-2011)
376 leerlingen (2009-2010)
335 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Noorderstraat 6
1017 TV Amsterdam
telefoon (020) 320 77 35
email info@dekleinereus.org
website dekleinereus.org/basisschool/
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De kleine Reus is een openbare basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit het ontwikkelingsgerichte perspectief (OGO). Uitgangspunt hierbij zijn de drie B's: betekenisvolle, bemiddelen en brede ontwikkeling.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype onbekend
leerlingzorg Opmaatgroep voor kinderen met specifieke onderwijsondersteuning, intern begeleider.
meer- en hoogbegaafdheid Leerlab, Day a Week School
taalontwikkeling taalcoach
brede en/of culturele ontwikkeling elke woensdagochtend creaplan, Spotlightsproject

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Kleine Wereld
kosten tso € 400,00 per jaar
nso aanbieder De Kleine Wereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 160,- (inclusief schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 18-05-2018