De Kaap

openbaar | regulier

140 leerlingen (2018-2019)
144 leerlingen (2017-2018)
152 leerlingen (2016-2017)
152 leerlingen (2015-2016)
146 leerlingen (2014-2015)
141 leerlingen (2013-2014)
129 leerlingen (2012-2013)
118 leerlingen (2011-2012)
110 leerlingen (2010-2011)
104 leerlingen (2009-2010)
126 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Christiaan de Wetstraat 23
1091 NG Amsterdam
telefoon (020) 693 93 75
email directie@dekaap.amsterdam
website www.obsdekaap.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Kaap is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst of religie. De pluriformiteit van de samenleving is ook zichtbaar in de school, er is ruimte voor de kinderen om hun culturen met elkaar te delen
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 14:00 (vrijdag)
leerlingzorg er is een intern begeleider, een orthopedagoog en een dyslexiespecialist binnen school aanwezig. Inzet van diverse externe begeleiders bij zorgarrangementen
lesmethoden Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Lezen in Beeld, Rekenrijk
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
taalontwikkeling Schoolschrijver, Vakantieschool Taal
bewegingsonderwijs gym van een vakdocent, zwemles vanaf groep 5
brede en/of culturele ontwikkeling Talententent
burgerschap en sociale veiligheid Discussiƫren Kun Je Leren, stimuleert democratisch burgerschap, Vreedzame School
overige bijzonderheden Jump in school

Opvang

nso aanbieder Mikado, Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 25,- (exclusief schoolreisje)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019