De Dapper

openbaar | regulier

209 leerlingen (2018-2019)
156 leerlingen (2017-2018)
151 leerlingen (2016-2017)
180 leerlingen (2015-2016)
205 leerlingen (2014-2015)
233 leerlingen (2013-2014)
268 leerlingen (2012-2013)
293 leerlingen (2011-2012)
306 leerlingen (2010-2011)
329 leerlingen (2009-2010)
348 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Pieter Nieuwlandstraat 3
1093 XG Amsterdam
telefoon (020) 693 91 00
email info@obsdedapper.nl
website www.bsdedapper.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving Het OBS De Dapper is een buurtschool waar alle kinderen welkom zijn. Kinderen worden gestimuleerd alles uit zichzelf te halen. Er is in het bijzonder aandacht voor ontwikkeling van sport-, culturele-, en digitale talenten van kinderen.
groepsindeling peutergroep voor kinderen vanaf 2,5 jaar, groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte in 2013-2014 10 groepen; gemiddeld 23 leerlingen per groep
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT aandacht voor ICT-vaardigheden vanaf de peutergroepen tot aan groep 8
leerlingzorg intern begeleider, ouder- en kindadviseur
vreemde talen Groove me
huiswerk toenemend vanaf groep 3
lesmethoden Wereld van verschil, Brandaan, Wegwijs, Natuurlijk, Taal actief, Estafette, Grip, Veilig Leren Lezen
brede en/of culturele ontwikkeling vakdocent beeldende vorming, deelname projecten Rode Loper, Krakeling
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden Jump in school, deelname Dapperloop, 3Dprinter, kinderraad, schoolzwemmen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder De Mikado

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 13-06-2018