De Springstok

openbaar | regulier

115 leerlingen (2018-2019)
126 leerlingen (2017-2018)
140 leerlingen (2016-2017)
162 leerlingen (2015-2016)
178 leerlingen (2014-2015)
175 leerlingen (2013-2014)
181 leerlingen (2012-2013)
166 leerlingen (2011-2012)
151 leerlingen (2010-2011)
135 leerlingen (2009-2010)
124 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77
1074 XR Amsterdam
telefoon (020) 664 86 70
email info@despringstok.nl
website www.janvanderheijdenhuis.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Springstok is een openbare basisschool waar elk kind van harte welkom is, ongeacht zijn of haar culturele, etnische of godsdienstige achtergrond. Op de school zitten dan ook kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten. Juist deze diversiteit maakt dat de school een goede afspiegeling van de buurt is.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00
eindtijd lange dag 14:00
ICT aanwezigheid tablets, digiborden
leerlingzorg gedragsspecialist, klassenassistent, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Real English
huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Kleuterplein, Veilig Leren Lezen(Kim versie), Estafette, Nieuwsbegrip XL, Breingeheimen, Taal en Spelling Op Maat, Pennenstreken, Wereld in Getallen, De Zaken,
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling Kunstkijkdag, museabezoeken, vakdocent muziek, dansonderwijs
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 30,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019