Einsteinschool

openbaar | montessori

125 leerlingen (2018-2019)
132 leerlingen (2017-2018)
147 leerlingen (2016-2017)
150 leerlingen (2015-2016)
170 leerlingen (2014-2015)
181 leerlingen (2013-2014)
190 leerlingen (2012-2013)
214 leerlingen (2011-2012)
200 leerlingen (2010-2011)
207 leerlingen (2009-2010)
196 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Staalmanpark 10
1066 BR Amsterdam
telefoon (020) 760 00 61
email info@einsteinschool.nl
website www.einsteinschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Einsteinschool geeft les op basis van het montessoriprincipe. In een montessoriklas zitten altijd drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Het onderwijs is gericht op vrije ontplooiing en zelfstandigheid.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 18
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg De voortgang van extra ondersteuning wordt besproken bij de leerling- en groepsbespreking. Naast de extra ondersteuning kan er een handelingsplan ingezet worden en kan er hulp van deskundigen buiten de school ingezet worden.
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8
lesmethoden Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Taal op maat, Spelling op maat, Reken zeker, Schrijven leer je zo, Veilig de wereld in, Meander, Bij de tijd, Natuurlijk
schakelklas in groep 3 en 4
taalontwikkeling taalexpressie, stimuleren verhalen en gedichten te schrijven en voor te lezen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen, kosmisch onderwijs

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) interne overblijfco├Ârdinator
kosten tso € 200,00 per jaar (of strippenkaart van 7,50 euro voor 5 keer)
nso aanbieder Zandkasteeltje, Smallsteps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 40,- (exclusief 50 euro voor groep 8 kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 29-05-2018