Goeman Borgesius

openbaar | regulier

286 leerlingen (2017-2018)
282 leerlingen (2016-2017)
269 leerlingen (2015-2016)
265 leerlingen (2014-2015)
271 leerlingen (2013-2014)
292 leerlingen (2012-2013)
301 leerlingen (2011-2012)
267 leerlingen (2010-2011)
266 leerlingen (2009-2010)
288 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Dr. H. Colijnstraat 78
0206131807 Amsterdam
telefoon (020) 613 18 07
email info@goemanborgesiusschool.nl
website www.goemanborgesiusschool.nl/
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Goeman Borgbesiusschool werkt met het nieuwe SlimFit-school concept. Leerlingen zitten in units van 70 à 90 leerlingen en krijgen van meerdere leerkrachten begeleiding. De school zet naast de reguliere lessen theaterlessen in waarbij kinderen de woordenschat verbeteren, sociaal vaardiger worden en theatertechnieken leren.
groepsindeling units van 70 á 90 leerlingen, SlimFit-school concept
groepsgrootte 70-90
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers in de klas, digitale leeromgeving Klas.Nu
leerlingzorg Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt er een pedagogisch didactisch onderzoek gedaan. De school heeft ook een eigen psycholoog. Er kan indien nodig een extra ondersteuning of een aangepast lesprogramma geboden worden.
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen, Estafette, Pennenstreken, Nieuwsbegrip XL, Taalactief, Wereld in getallen, Muziek moet je doen, Laat Maar Zien, De Blauwe Planeet, Leefwereld, Wijzer door de Tijd
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week School
taalontwikkeling taalklas en Nieuwkomersgroep
brede en/of culturele ontwikkeling Veel aandacht aan cultuuronderwijs
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Impuls, Community Kids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (exclusief schoolreisje groep 7/8 40 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-06-2018