Goeman Borgesius

openbaar | regulier

266 leerlingen (2018-2019)
286 leerlingen (2017-2018)
282 leerlingen (2016-2017)
269 leerlingen (2015-2016)
265 leerlingen (2014-2015)
271 leerlingen (2013-2014)
292 leerlingen (2012-2013)
301 leerlingen (2011-2012)
267 leerlingen (2010-2011)
266 leerlingen (2009-2010)
288 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Aalbersestraat 35
1067EZ Amsterdam
telefoon (020) 613 18 07
email info@goemanborgesiusschool.nl
website www.goemanborgesiusschool.nl/
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Goeman Borgbesiusschool werkt met het nieuwe SlimFit-school concept. Leerlingen zitten in units van 70 à 90 leerlingen en krijgen van meerdere leerkrachten begeleiding. De school zet naast de reguliere lessen theaterlessen in waarbij kinderen de woordenschat verbeteren, sociaal vaardiger worden en theatertechnieken leren.
groepsindeling units van 70 á 90 leerlingen, SlimFit-school concept
groepsgrootte 70
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers in de klas,
leerlingzorg taalspecialist
lesmethoden Veilig leren lezen, Veilig in stapjes, Estafette, Pennenstreken, Nieuwsbegrip, Taalactief 4, Wereld in getallen, Laat maar zien, Prisma project, De Blauwe Planeet, Leefwereld, Speurtocht,
schakelklas vanaf leeftijd 7
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week School
taalontwikkeling taalklassen in unit 3 en 5
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling aandacht aan cultuuronderwijs
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Impuls Kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 50,- (leerlingen van units 7 en 8 bijdrage van 90 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-09-2019