Louis Bouwmeester

openbaar | dalton

217 leerlingen (2018-2019)
245 leerlingen (2017-2018)
250 leerlingen (2016-2017)
241 leerlingen (2015-2016)
235 leerlingen (2014-2015)
261 leerlingen (2013-2014)
257 leerlingen (2012-2013)
270 leerlingen (2011-2012)
255 leerlingen (2010-2011)
284 leerlingen (2009-2010)
303 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
telefoon (020) 615 03 81
email info@louisbouwmeesterschool.nl
website www.louisbouwmeesterschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Louis Bouwmeesterschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De school geeft daltononderwijs dat tot doel heeft om iedere leerling op maat onderwijs te bieden door middel van van een uitdagende onderwijssituatie en een gevarieerd onderwijsaanbod.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT computerles
leerlingzorg Kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen extra aandacht, extra lesstof of een aangepast lesprogramma krijgen. De school biedt een aangepast programma voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Er is ook mogelijkheid tot faalangstreducatietraining of sociaal vaardigheidstraining.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove Me
huiswerk huiswerkklas (Leerlab) voor groep 7 en 8
lesmethoden Ko-totaal, Met Sprongen vooruit, Veilig leren lezen, Estafette, Pennenstreken, Met Woorden in de Weer, Taal in beeld, Lezen in beeld, De wereld in getallen, Eigentijds, Grenzeloos, Binnenste Buiten
schakelklas vanaf groep 3
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week School
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
religie en rituelen Lentefeest i.p.v. Paasfeest
burgerschap en sociale veiligheid Programma Alternatieve Denkstrategie├źn (PAD)
overige bijzonderheden schoolbibliotheek, vignet Gezonde School, Jump-in

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwillligers
kosten tso (overblijven gratis)
nso aanbieder naschoolse activiteiten in het kader van een Brede School

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,- (exclusief groep 8 werkweek)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 10-10-2019