De Ster

openbaar | Steve Jobsschool

110 leerlingen (2016-2017)
115 leerlingen (2015-2016)
114 leerlingen (2014-2015)
109 leerlingen (2013-2014)
108 leerlingen (2012-2013)
136 leerlingen (2011-2012)
174 leerlingen (2009-2010)
184 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Woudrichemstraat 8
1107 NG Amsterdam
telefoon (020) 696 78 66
email administratie@obsdester.nl
website www.obsdester.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs op De Ster speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij. Naast de basisvaardigheden biedt de school de leerlingen 21st century skills aan. De leerlingen beschikken over een iPad waarmee zowel thuis als op school geleerd kan worden.
groepsindeling groepen 1/2, groepen 3, 4, 5/6 en 7/8
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Hello World
huiswerk nadruk op controle huiswerk
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Nieuwsbegrip, Rekentuin, Taalzee, Veilig Leren Lezen, Taalactief, Estafette, Pennenstreken & Schrijftaal, Geobas, Natuurlijk, Ik & Ko
brede en/of culturele ontwikkeling muziekles, dans en drama
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Catalpa
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (vanaf derde kind 12,50 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018