De Ster

openbaar | Steve Jobsschool

122 leerlingen (2018-2019)
127 leerlingen (2017-2018)
110 leerlingen (2016-2017)
115 leerlingen (2015-2016)
114 leerlingen (2014-2015)
109 leerlingen (2013-2014)
108 leerlingen (2012-2013)
136 leerlingen (2011-2012)
174 leerlingen (2009-2010)
184 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Woudrichemstraat 8
1107 NG Amsterdam
telefoon (020) 696 78 66
email directie@obsdester.nl
website www.obsdester.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving Het onderwijs op De Ster speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij. Naast de basisvaardigheden biedt de school de leerlingen 21st century skills aan. De leerlingen beschikken over een iPad waarmee zowel thuis als op school geleerd kan worden.
groepsindeling stamgroepen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT iPads en technologie les
leerlingzorg De school heeft de volgende specialisten in huis: gedragsspecialist, rekenspecialist, taalspecialist, PBS coach en pestco├Ârdinator.
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Hello World
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Nieuwsbegrip, Rekentuin, Taalzee, Veilig Leren Lezen, Taalactief, Estafette, Pennenstreken & Schrijftaal, Geobas, Natuurlijk, Ik & Ko
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent, zwemles in groep 5, bewegend rekenles
brede en/of culturele ontwikkeling muziekles, dans en drama
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl
overige bijzonderheden techniekles

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Swazoom

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (vanaf derde kind 12,50 euro )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 24-07-2019