Rosa Boekdrukker

openbaar | regulier

276 leerlingen (2018-2019)
280 leerlingen (2017-2018)
294 leerlingen (2016-2017)
285 leerlingen (2015-2016)
256 leerlingen (2014-2015)
235 leerlingen (2013-2014)
228 leerlingen (2012-2013)
218 leerlingen (2011-2012)
212 leerlingen (2010-2011)
225 leerlingen (2009-2010)
226 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Vancouverstraat 3-5
1056 DT Amsterdam
telefoon (020) 612 80 00
email directie@rosaboekdrukker.nl
website obsrosaboekdrukker.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Rosa Boekdrukker is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. In het onderwijs wil de school de kinderen opleiden tot creatieve, leergierige en oplossingsgerichte individuen die goed kunnen samenwerken en samenleven.
groepsindeling stamgroepen: groep 1,2 en 3 unit 1, groep 4 en 5 unit 2, groep 6 en 7 unit 3 groep 8 eigen unit
groepsgrootte 19
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digiborden, computers/chromebooks en iPads in de klas, mediawijsheid
leerlingzorg Ouder- en Kindteam, schoolpsycholoog
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Groove me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Startblokken, Met Woorden in de Weer, Veilig Leren Lezen, Taalactief, Estafette, Nieuwsbegrip, Zwart op Wit, Estafette, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Bij de Tijd, Geobas, Binnenstebuiten, Eigentijds
meer- en hoogbegaafdheid quickscan, Denklab
taalontwikkeling verteltas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Muziekcentrum Aslan, bezoek theater en concertgebouw, museumles
burgerschap en sociale veiligheid pest-protocol, schoolveiligheidsplan, incidentenlogboek, Positive Behaviour Support
overige bijzonderheden één keer per jaar pedagogisch café, schooltuinen, Artisles

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmedewerkers
kosten tso € 2,00 per dag (minimale vooruitbetaling van 20 euro)
nso aanbieder Partou, Akros en Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 28,- (voor eerste kind, tweede kind 25 euro, derde kind 22,50 euro, vierde kind 22 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 06-08-2019