Merkelbach

openbaar | regulier

186 leerlingen (2018-2019)
180 leerlingen (2017-2018)
139 leerlingen (2016-2017)
139 leerlingen (2015-2016)
148 leerlingen (2014-2015)
155 leerlingen (2013-2014)
166 leerlingen (2012-2013)
177 leerlingen (2011-2012)
177 leerlingen (2010-2011)
171 leerlingen (2009-2010)
170 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Arent Janszoon Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam
telefoon (020) 642 88 45
email directie@merkelbachschool.nl
website www.merkelbachschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas in Amsterdam-Zuid. De school kenmerkt zich door een prettige, persoonlijke sfeer waarin met moderne leermiddelen, beproefde methodes en nieuwe onderwijsinzichten goede leerresultaten worden behaald.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT Snappet vanaf groep 4
leerlingzorg remedial teacher
vreemde talen Engels, vanaf groep 1, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Wereld in Getallen4, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Pennestreken, Claxon, Tussen School en Thuis, Wijzer door het verkeer, Ko op maat
meer- en hoogbegaafdheid Day A Week School
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, muziekles van vakleerkracht
burgerschap en sociale veiligheid methode School Wide Positive Behaviour Support
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting De Broodtrommel
kosten tso € 289,00 per jaar (jaarabbonement voor 5 dagen per week)
nso aanbieder Partou, Bambini

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 39,- (voor het tweede kind 36 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-09-2019