4e Montessorischool De Pinksterbloem

openbaar | montessori

387 leerlingen (2018-2019)
384 leerlingen (2017-2018)
383 leerlingen (2016-2017)
406 leerlingen (2015-2016)
404 leerlingen (2014-2015)
406 leerlingen (2013-2014)
401 leerlingen (2012-2013)
391 leerlingen (2011-2012)
379 leerlingen (2010-2011)
363 leerlingen (2009-2010)
376 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Weesperzijde 57
1091 EG Amsterdam
telefoon (020) 694 11 89
email administratie@depinksterbloem.nl
website www.depinksterbloem.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Pinksterbloem is een Montessorischool. De persoonlijke leervraag van elke leerling is de leidraad van het onderwijs. De school wil de leerlingen begeleiden bij het eigenaarschap van hun eigen leerproces waarbij zij verantwoordelijkheid dragen en waarbij de zelfstandigheid wordt bevorderd
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT Lessen mediawijsheid
leerlingzorg het schoolondersteuningsteam bestaat uit de leerkracht, de IB'er, de schooldirecteur, de ouder-kind adviseur, en de adviseur passend onderwijs. De APO adviseert de IB'er over passend arrangeren en ondersteunt de IB'er bij het aanvragen van de middelen voor extra ondersteuning
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Take it Easy
lesmethoden Rekenrijk, Taal: doen!, Taaljournaal, Nieuwsbegrip, Veilig Leren Lezen, Taal op maat, Kosmisch Onderwijs van Da Vinc, Pennenstreken,
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsklas
bewegingsonderwijs in de middenbouw een keer per week van een vakdocent en een keer per week van de eigen leerkracht. In de bovenbouw twee keer per week van een vakdocent en zwemles in groep 4
brede en/of culturele ontwikkeling kunst- en cultuurcoƶrdinator
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining, Sprintschool
overige bijzonderheden vakleerkracht voor gymnasiek, sciencelokaal

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Broodje Pinksterbloem
nso aanbieder Partou (Kasteel van Katoren)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 44,- (voor een kind per jaar, 75,- voor twee kinderen, 105,- voor drie kinderen, 132,- voor vier of meer kinderen. Exclusief schoolreis.)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 08-07-2019