9e Montessorischool De Scholekster

openbaar | montessori

265 leerlingen (2018-2019)
262 leerlingen (2017-2018)
245 leerlingen (2016-2017)
219 leerlingen (2015-2016)
206 leerlingen (2014-2015)
186 leerlingen (2013-2014)
186 leerlingen (2012-2013)
184 leerlingen (2011-2012)
174 leerlingen (2010-2011)
161 leerlingen (2009-2010)
146 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Karel du Jardinstraat 76
1073 TE Amsterdam
telefoon (020) 679 02 28
email info@descholekster.nl
website www.descholekster.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Scholekster is een openbare Montessorischool en is voor alle kinderen toegankelijk. De idee├źn en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de basis van het onderwijs, aangepast en bijgesteld aan de eisen van deze tijd. De kern van het onderwijs is "Help mij het zelf te doen".
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, ergotherapeut, logopedist
vreemde talen Engels vanaf groep 3
lesmethoden Ik en Ko, Reken Zeker, Leeslijn, Spelling op maat, Nieuwsbegrip, Reken Zeker, Ko totaal
meer- en hoogbegaafdheid Day A Week school
taalontwikkeling vakleerkracht voor taal
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling klassenpodium, vakleerkracht beeldende vorming
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden bibliotheek, schooltuinen, bliksemstage

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) tso medewerkers van DONS
kosten tso € 250,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder NSO DONS, BSO Iduna

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 40,- (exclusief schoolreis en schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-08-2019