15e Montessorischool Maas en Waal

openbaar | montessori

302 leerlingen (2018-2019)
305 leerlingen (2017-2018)
323 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
291 leerlingen (2014-2015)
288 leerlingen (2013-2014)
288 leerlingen (2012-2013)
279 leerlingen (2011-2012)
273 leerlingen (2010-2011)
288 leerlingen (2009-2010)
278 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Uiterwaardenstraat 544
1079 AZ Amsterdam
telefoon (020) 644 71 73
email info@maas-waal.nl
website www.maas-waal.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De school geeft onderwijs op basis van de visie van Maria Montessori. De school sluit daarmee aan bij de talenten, capaciteiten en interesses van het kind. Dit doen ze door een uitdagende leeromgeving te creëren, waarbij het kind zich zowel individueel als met de groep kan ontplooien. Zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid staan hoog in het vaandel; kinderen hebben vrijheid van werkkeuze en –tempo binnen een aantal gestelde kaders.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digibord, computers
leerlingzorg rekenspecialist, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist, leesspecialist, co-teachers, voor leerachterstanden is er 'Kleine Klas'
vreemde talen Engels vanaf groep 6
lesmethoden Rekenrijk, Taalverhaal, Leeslijn, Nieuwsbegrip, Kosmische Opvoeding en Onderwijs
meer- en hoogbegaafdheid Kleine Klas Plus
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming en samenwerking met de Muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden klassenouders, bibliotheek, SE Dag,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers
kosten tso € 1,80 per dag (per kind, mogelijkheid voor strippenkaarten 20 euro)
nso aanbieder BSO Het Zuiderlicht, Kleintje Zuid, Hestia, St. Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,- (exclusief kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-08-2019