15e Montessorischool Maas en Waal

openbaar | montessori

323 leerlingen (2016-2017)
305 leerlingen (2015-2016)
291 leerlingen (2014-2015)
288 leerlingen (2013-2014)
288 leerlingen (2012-2013)
279 leerlingen (2011-2012)
273 leerlingen (2010-2011)
288 leerlingen (2009-2010)
278 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Uiterwaardenstraat 544
1079 AZ Amsterdam
telefoon (020) 644 71 73
email info@maas-waal.nl
website www.maas-waal.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De school geeft onderwijs op basis van de visie van Maria Montessori. De school sluit daarmee aan bij de talenten, capaciteiten en interesses van het kind. Dit doen ze door een uitdagende leeromgeving te creëren, waarbij het kind zich zowel individueel als met de groep kan ontplooien. Op deze school vinden ze handelend leren essentieel. Voor de school betekent het dat ze uw kind met hulp van (montessori) materiaal uitdagen, nieuwsgierig maken en zelf laten ontdekken op zintuiglijk, motorisch en cognitief gebied. Zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid staan hoog in het vaandel; kinderen hebben vrijheid van werkkeuze en –tempo binnen een aantal gestelde kaders.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onbekend
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT digibord, computers
leerlingzorg Basisondersteuning in de groep. Extra ondersteuning in de Kleine Klas (leer- en gedragsmoeilijkheden) en de Kleine Klas Plus (meer-en hoogbegaafdheid), dyslexie- en dyscalculieprotocol, remedial teacher
vreemde talen Engels in de bovenbouw
lesmethoden Rekenrijk, Taalverhaal, Leeslijn, Nieuwsbegrip, Kosmische Opvoeding en Onderwijs
meer- en hoogbegaafdheid de Kleine Klas Plus
taalontwikkeling dyslexieprotocol
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht van de Muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden klassenouders, bibliotheek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers
kosten tso € 1,80 per dag (per kind)
nso aanbieder Partou (De Brug), Dynamo, Hestia, BSO Het Zuiderlicht, Kleintje Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,- (exclusief meerdaagse schoolreisjes)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-06-2018