10e Montessorischool De Meidoorn

openbaar | montessori

291 leerlingen (2018-2019)
299 leerlingen (2017-2018)
322 leerlingen (2016-2017)
391 leerlingen (2015-2016)
383 leerlingen (2014-2015)
383 leerlingen (2013-2014)
382 leerlingen (2012-2013)
371 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Chass├ęstraat 59
1057 JA Amsterdam
telefoon (020) 616 01 06
email directie@10emeidoorn.nl
website www.10emeidoorn.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De 10e Montessorischool is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met Montessori onderwijs: kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen met een grote sociale verantwoordelijkheid.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, tussenbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte in 2018-2019 13 groepen; gemiddeld 22 leerlingen per groep
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:30
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg dyslexiespecialist, gedragsspecialist, orthopedagoog, specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen Engels vanaf groep 1
huiswerk In de tussenbouw en bovenbouw
lesmethoden Pennenstreken, Parnassys, Zien!, Ko-flexibel, Veilig Leren Lezen, Jippie, Speurneus, Lezen in Beeld, Reken Zeker, Taal op maat, Spelling op maat, Topondernemers, Nieuwsbegrip, Topcanon
meer- en hoogbegaafdheid Denklab: leerlingen leren op een andere manier hun denkvermogen te gebruiken
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent en dagelijks gym in groep 1 en 2 door leerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht handvaardigheid, vakleerkracht muziek, vakleerkracht bewegingsonderwijs
overige bijzonderheden mogelijkheid tot activiteiten in de pauzes

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting TSA De Meidoorn

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 56,- (exclusief kamp groep 8 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 09-07-2019