De Witte Olifant

openbaar | regulier

340 leerlingen (2017-2018)
325 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
323 leerlingen (2014-2015)
299 leerlingen (2013-2014)
277 leerlingen (2012-2013)
279 leerlingen (2011-2012)
277 leerlingen (2010-2011)
276 leerlingen (2009-2010)
289 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nieuwe Uilenburgerstraat 96
1011 LX Amsterdam
telefoon (020) 624 50 00
email info@witteolifant.nl
website www.witteolifant.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Oudeschans 35
1011KT Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De Witte Olifant is een openbare school waar ieder kind en iedere leerkracht welkom zijn. De kinderen leren van elkaar door het actief verkennen van culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. De uitgangspunten van het onderwijs bij de Witte Olifant zijn de drie basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. De school werkt naast methodes met thematisch onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 23
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT laptops en chromebooks in de klas
leerlingzorg De Witte Olifant werkt handelingsgericht; niet kijken naar wat een kind heeft, maar wat een kind nodig heeft. De school biedt een vaste procedure ten aanzien van het bieden van zorgt en hanteert hierbij 5 niveaus van zorg.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove me
huiswerk in groep 7 en 8
lesmethoden Schatkist, Veilig leren lezen, Estafette, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Lezen in Beeld, Rekenrijk, Pennenstreken, Blauwe Planeet, Tijdzaken, Natuniek
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, verdiepingsmateriaal en een verrijkingsklas
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je Doen, ZingZo in samenwerking met muziekschool
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) de Witte Parel
kosten tso € 232,00 per jaar (contractbasis van 1,45 euro per uur)
nso aanbieder Femmy en Sascha, De Kleine Wereld, Brood & Spelen

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 40,- (oplopend aan de hand van inkomen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 14-06-2018