Annie MG Schmidt

openbaar | regulier

348 leerlingen (2018-2019)
320 leerlingen (2017-2018)
314 leerlingen (2016-2017)
319 leerlingen (2015-2016)
300 leerlingen (2014-2015)
284 leerlingen (2013-2014)
268 leerlingen (2012-2013)
284 leerlingen (2011-2012)
276 leerlingen (2010-2011)
255 leerlingen (2009-2010)
252 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Pieter Langendijkstraat 44
1054 ZB Amsterdam
telefoon (020) 618 29 88
email info@amgs.net
website www.amgs.net
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving Op de Annie MG Schmidt school zijn alle kinderen welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Als brede school zet deze zich in voor de acceptatie van de verschillen tussen kinderen en hun eigenheid. Elk kind mag zijn wie het is.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT alle groepen beschikken over vier computers en vijf Ipads.
leerlingzorg
vreemde talen Engels, Take it Easy
lesmethoden Taal op Maat, Veilig leren lezen, Estafette, Spelling op Maat, Alles telt, Argus Clou, Goed gelezen, Pennenstreken, Stap Vooruit, Op voeten en fietsen, Jeugdverkeerskrant van VVN
meer- en hoogbegaafdheid Het Denklab
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling leerlijn muziek en beeldende vorming, in groep 8 kunstschooldag
religie en rituelen aandacht voor Suikerfeest naast christelijke feestdagen, Anniedag
burgerschap en sociale veiligheid internetprotocol, De Vreedzame School
overige bijzonderheden klassenouders, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kindercentrum Wereldkids
kosten tso per dag (strippenkaart noodzakelijk)
nso aanbieder Kinderopvang Smallsteps Apenstaartje, BSO/Kinderkookkafé Vondelpark, Kinderhonk Villa Vondel, Natuur BSO Wereldkids, BSO Natuurfontein, BSO Het Wilde Westen

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 35,- (exclusief 30 euro schoolreis, 125 euro schoolkamp groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019