Leonardo da Vinci

openbaar | regulier

192 leerlingen (2018-2019)
190 leerlingen (2017-2018)
194 leerlingen (2016-2017)
200 leerlingen (2015-2016)
202 leerlingen (2014-2015)
197 leerlingen (2013-2014)
193 leerlingen (2012-2013)
190 leerlingen (2011-2012)
188 leerlingen (2010-2011)
186 leerlingen (2009-2010)
183 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nassaukade 342 A
1053 LW Amsterdam
telefoon (020) 612 72 67
email info@leonardodavincischool.nl
website www.leonardodavincischool.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Leonardo da Vincischool kenmerkt zich als een buurtgerichte vreedzame school waar veel aandacht is voor elkaar, men kent en ziet elkaar. De school ziet sociale omgangsvormen als ondersteunend om je verder te helpen in deze wereld, hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8
groepsgrootte 24
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:20
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT coördinatie ICT, digitale borden aanwezig
leerlingzorg specialist hoogbegaafdheid, remedial teacher
huiswerk mogelijkheid tot
lesmethoden Ik en Ko, Veilig Leren Lezen, Estafette, Taal actief, Nieuwsbegrip, Wereld in Getallen, Novoskript, Pennenstreken, De Blauwe Planeet, Wijzer door de Tijd,
meer- en hoogbegaafdheid Plannex/Language Nut, Denklab
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling kunstkijkdag, Muziekatelier, Zingzo, samenwerking Muziekschool Amsterdam, drama (Krakeling)
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schooltuinen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) tussenschoolse activiteiten
kosten tso € 18,00 per maand (op basis van 1 keer per week, €28 voor twee keer per week, €38 voor drie keer per week, €48 voor vier keer per week)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,- (exclusief schoolreis groep 1 t/m 6 €27,50, groep 7 en 8 schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-08-2019