School of Understanding

openbaar | regulier

60 leerlingen (2016-2017)

Contact

adres Potgieterstraat 34
1053 XX Amsterdam
telefoon (020) 820 82 62
email marja@sou.amsterdam
website www.schoolofunderstanding.nl/amsterdam-west
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De School of Understanding is een openbare school en biedt tweetalig onderwijs. De school biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt om te worden wie hij wil.
groepsindeling ontwikkelgroep, leergroep en onderzoeksgroep
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 8:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 14:00 (woensdag)
leerlingzorg
vreemde talen tweetalig onderwijs, methode IPC en languagenut
lesmethoden Lezen ziezo, Montessori schrijfletters, Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin, IPC Early years, Schrijfdans, Lijn 3, Kidsweek, Taalvorming, Pennenstreken, Muiswerk, Perma model, muziektalentexpress
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Aslan
burgerschap en sociale veiligheid Fixie/Growie, Mindset, Vreedzame School
overige bijzonderheden afsluitweek na elk thema, fieldtrips

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
kosten tso € 2,00 per dag (mogelijkheid voor warme maaltijd van Opperdepot)
nso aanbieder Combiwel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (per kind per jaar)