School of Understanding

algemeen bijzonder | regulier

60 leerlingen (2016-2017)

Contact

adres Orteliusstraat 28
1057BB Amsterdam
telefoon (020) 820 82 62
email contact@sou.amsterdam
website www.schoolofunderstanding.nl/amsterdam-west
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De school biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt om te worden wie hij wil. De School of Understanding is een school waar tweetalig onderwijs wordt aangeboden.
groepsindeling ontwikkelgroep(onderbouw), leergroep(middenbouw) en onderzoeksgroep(bovenbouw)
groepsgrootte
roostertype regulier
begintijd 8:30
middagpauze onderbouw 11:30 -12:15 midden-bovenbouw 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 13:45 (woensdag)
leerlingzorg hoogbegaafdheidsspecialist
vreemde talen tweetalig onderwijs Engels, methode IPC en languagenut
lesmethoden Lezen ziezo, Montessori schrijfletters, Rekenwonders Prentenboeken, Rekentuin, IPC Early years, Schrijfdans, Lijn 3, Kidsweek, Taalvorming, Pennenstreken, Muiswerk, Perma model, Muziektalentexpress
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht volgens de methode Gympedia
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Aslan
religie en rituelen iedere ochtend yoga of mindfulness oefening
burgerschap en sociale veiligheid Fixie/Growie, Mindset, Vreedzame school
overige bijzonderheden afsluitweek na elke thema, fieldtrips, naar school vanaf 2 jaar

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Buitenschool Tussen
kosten tso € 2,00 per dag (mogelijkheid om warme maaltijd te bestellen via Opperdepot)
nso aanbieder OnderVinden

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 100,-

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 27/09/2019)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 04-11-2019