Oscar Carré

openbaar | kunstmagneet

316 leerlingen (2018-2019)
319 leerlingen (2017-2018)
321 leerlingen (2016-2017)
302 leerlingen (2015-2016)
299 leerlingen (2014-2015)
292 leerlingen (2013-2014)
281 leerlingen (2012-2013)
278 leerlingen (2011-2012)
269 leerlingen (2010-2011)
260 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres 1e Jan vd Heijdenstraat 161
1072 TS Amsterdam
telefoon (020) 679 94 02
email info@oscarcarre.nl
website www.oscarcarre.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Oscar Carré is een kunstmagneetschool. Behalve de kennisvakken: lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie, besteden de kinderen veel tijd aan kunstzinnige vakken: muziek, dans, drama, beeldende vorming, kunstbeschouwing en literaire vorming. De Oscar Carré richt zich daarmee op een brede ontwikkeling: cognitief, creatief en sociaal-emotioneel.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype vijf-gelijke-dagen-model
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:30
eindtijd lange dag 14:20
leerlingzorg coach, taalspecialist, specialist hoogbegaafdheid, rekenspecialist
vreemde talen Engels, vanaf groep 6
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Fonemisch Bewustzijn, Estafette, Goed Gelezen!, Taalactief, Schrijftaal, Handschrift, Pluspunt, De Blauwe Planeet, Speurtocht
meer- en hoogbegaafdheid De Schatkamer
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Concertgebouw, Muziekschool Amsterdam, Muziekatelier, dramalessen (methode Drama moet je doen), vakleerkracht beeldende vorming
burgerschap en sociale veiligheid werken aan zelfredzaamheid
overige bijzonderheden klassenouders, bibliotheekouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder DONS Kinderopvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 20-09-2019