Oscar Carré

openbaar | kunstmagneet

299 leerlingen (2014-2015)
292 leerlingen (2013-2014)
281 leerlingen (2012-2013)
278 leerlingen (2011-2012)
269 leerlingen (2010-2011)
260 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres 1e Jan vd Heijdenstraat 161
1072 TS Amsterdam
telefoon (020) 679 94 02
email info@oscarcarre.nl
website www.oscarcarre.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Oscar Carré is een kunstmagneetschool. Behalve de kennisvakken: lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie, besteden de kinderen veel tijd aan kunstzinnige vakken: muziek, dans, drama, beeldende vorming, kunstbeschouwing en literaire vorming. De Oscar Carré richt zich daarmee op een brede ontwikkeling: cognitief, creatief en sociaal-emotioneel.
groepsindeling heterogene combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Fonemisch Bewustzijn, Estafette, Goed Gelezen!, Taalactief, Schrijftaal, Handschrift, Pluspunt, De Blauwe Planeet, Speurtocht
meer- en hoogbegaafdheid aangesloten bij Day A Week school programma, aanbod verdiepings- en verrijkingsstof in de klas
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Concertgebouw, Muziekschool Amsterdam, Muziekatelier, dramalessen (methode Drama moet je doen), danslessen van vakdocente, schoolkunstendag deelname
overige bijzonderheden klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Kinderopvang Compagnie

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2013-2014 € 40,- (per kind per jaar beneden modaal, kan oplopen tot 60 euro per kind per jaar boven modaal inkomen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018