De Schakel

openbaar | regulier

342 leerlingen (2016-2017)
380 leerlingen (2015-2016)
391 leerlingen (2014-2015)
366 leerlingen (2013-2014)
353 leerlingen (2012-2013)
355 leerlingen (2011-2012)
323 leerlingen (2009-2010)
339 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Alexander Dumaslaan 9
1102 WD Amsterdam
telefoon (020) 690 65 77
email directie@de-schakel.com
website www.de-schakel.com
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De missie van de school richt zich op vijf keer een zorgzame R met als doel de leerlingen optimale kansen te kunnen bieden. Respect voor iedereen: met als inzet actief burgerschap. Relaties met elkaar: leerlingen, ouders, personeel en de maatschappij. Regels: voor rust, regelmaat en veiligheid. Resultaten: op het gebied van kennis en vaardigheden. Reflectie: op eigen handelen, om te komen tot een voortdurend proces van verbetering.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Het ondersteuningsteam maakt een 'arrangement' op maat als een kind extra ondersteuning nodig heeft.
vreemde talen Engels in groep 8
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Piramide, Omdat Elk Kind Telt, Taakspel, Taal in Beeld, Met Woorden in de weer, Bij de Tijd, Hier en Daar,
schakelklas in groep 6
brede en/of culturele ontwikkeling creamiddag, kunstschooldag, cultuurcoordinator
religie en rituelen Godstdienstige vormingslessen
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden Verteltasproject, leerlingenraad, Schooltuinen, Schoolgruiten (gratis stuk fruit of groente)

Opvang

nso aanbieder Klaverblad

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (exclusief schoolreisje/schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018