De Schakel

openbaar | regulier

295 leerlingen (2018-2019)
306 leerlingen (2017-2018)
342 leerlingen (2016-2017)
380 leerlingen (2015-2016)
391 leerlingen (2014-2015)
366 leerlingen (2013-2014)
353 leerlingen (2012-2013)
355 leerlingen (2011-2012)
323 leerlingen (2009-2010)
339 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Alexander Dumaslaan 9
1102 WD Amsterdam
telefoon (020) 690 65 77
email directie@de-schakel.com
website www.de-schakel.com
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Schakel is een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn. De missie van de school richt zich op vijf keer een zorgzame R met als doel de leerlingen optimale kansen te kunnen bieden: Respect, Relaties, Regels, Resultaten en Reflectie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT computers en tablets in de klas
leerlingzorg Het ondersteuningsteam maakt een 'arrangement' op maat als een kind extra ondersteuning nodig heeft.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
lesmethoden Piramide, Omdat Elk Kind Telt, Taakspel, Taal in Beeld, Met Woorden in de weer, Bij de Tijd, Hier en Daar,
schakelklas in groep 4 en 6
taalontwikkeling verteltasproject
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling creamiddag
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden leerlingenraad, schooltuinen, Jump-In

Opvang

nso aanbieder Klaverblad

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 25,- (exclusief schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019