Theo Thijssen

openbaar | regulier

559 leerlingen (2016-2017)
543 leerlingen (2015-2016)
557 leerlingen (2014-2015)
580 leerlingen (2013-2014)
590 leerlingen (2012-2013)
574 leerlingen (2011-2012)
553 leerlingen (2010-2011)
554 leerlingen (2009-2010)
520 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Anjeliersstraat 153-157
1015 NG Amsterdam
telefoon (020) 626 66 74
email info@ttsa.nl
website www.theothijssenschoolamsterdam.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Dependance
Westerstraat 297
1015 MH Amsterdam
(020) 6242400

Onderwijs

beschrijving Het Theo Thijssen is een openbare school waar kinderen leren respectvol en positief met verschillen om te gaan. In de ochtend werkt de school in homogene basisgroepen en in de middag krijgen de leerlingen thematisch onderwijs in heterogene projectgroepen.
groepsindeling homogene basisgroepen en heterogene projectgroepen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-12:45 (groep 1-4), 12:30-13:15 (groep 5-8)
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT digiborden in de klas, computers en laptops ter ondersteuning van vakken
leerlingzorg remedial teaching
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 5
lesmethoden Veilig Leren lezen, Estafette, Staal, Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School
brede en/of culturele ontwikkeling muzieklessen en toneellessen, Laat maar Zien
burgerschap en sociale veiligheid Klasse!box
overige bijzonderheden extra aandacht voor de 21st century skills in de projectgroepen, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmedewekers
kosten tso € 312,00 per jaar (voor alle weekdagen )
nso aanbieder De Kleine Wereld

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (exclusief schoolreisje groep 1-2 30 euro, schoolreisje groep 3-4 125 euro, schoolkamp groep 5-6 125 euro, werkweek groep 7-8 135 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018