Tijl Uilenspiegel

openbaar | regulier

392 leerlingen (2018-2019)
390 leerlingen (2017-2018)
377 leerlingen (2016-2017)
336 leerlingen (2015-2016)
358 leerlingen (2014-2015)
396 leerlingen (2013-2014)
403 leerlingen (2012-2013)
405 leerlingen (2011-2012)
403 leerlingen (2010-2011)
412 leerlingen (2009-2010)
404 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Tijl Uilenspiegelstraat 11
1055 CK Amsterdam
telefoon (020) 684 39 54
email info@tijluil.nl
website www.tijluil.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Tijl Uilenspiegelschool is een openbare school voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. In het onderwijs worden leerlingen gestimuleerd en geholpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en een eigen plek binnen de multiculturele samenleving te kunnen verwerven.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:15
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT meerdere computers en smartboard per groep, laptoplokaal, 3D printer
leerlingzorg dyslexie protocol, vertrouwenspersoon, logopedisten, schoolarts, schooltandarts, fysiotherapie, schoolverzekering, rekenspecialist, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 7, Take it Easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Piramide, Logo3000, Zien, Veilig leren lezen, Estafette, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Pluspunt, Argus Clou, Wijzer, Zaken, Techniektorens, NME
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsstof, levelkisten
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, kunstschooldag, samenwerking Muziekatelier, Muziekschool Amsterdam, Concertgebouw, Artislessen, museumbezoeken
burgerschap en sociale veiligheid anti-pest coördinatie, bliksemstage (groep 7 en 8), cultuureducatie, Vreedzame School
overige bijzonderheden schoolzwemmen, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder BSO Uilen Kidz

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 25,- (vanaf derde kind is ouderbijdrage 15 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-08-2019